Skip to content

Privacy verklaring Indivago, Professioneel Planner

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert Indivago je in deze privacyverklaring graag over:

  • welke persoonsgegevens Indivago verzamelt en met welk doel
  • hoe Indivago persoonsgegevens bewaart en beveiligt
  • hoe lang Indivago persoonsgegevens bewaart
  • met wie Indivago persoonsgegevens deelt
  • hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Contactgegevens van Indivago

Indivago is gevestigd aan de Albert van Kuyckweg 29, 7957 DG de Wijk.
Indivago is bereikbaar via telefoonnummer 06 17526309 of via pp@indivago.nl.

Welke persoonsgegevens Indivago verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt als klant registreert Indivago:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

Gegevens van klanten verzamelt Indivago via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt Indivago om contact met je op te nemen of facturen op te maken.

Indivago neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Bewaren van persoonsgegevens

Indivago bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor Indivago de gegevens verzamelt. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar worden bewaard.

Met wie Indivago persoonsgegevens deelt

Indivago verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Indivago en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Indivago een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die bij Indivago bekend zijn, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pp@indivago.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. Indivago reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Indivago wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indivago, Professioneel Planner – april 2021